ต้นไม้มงคล

ต้นไม้มงคล ต้นไม้ยอดนิยมที่คนไทยชอบปลูก ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มักปลูกไว้รอบบริเวณบ้าน เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ผู้อยู่อาศัย