ไม้ประดับ

ไม้ประดับ เป็นพืชที่ใช้ปลูกเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านหรือที่อยู่อาศัย มักมีสีสันสวยงามแตกต่างกันไปตามชนิด