ต้นไม้ใหญ่

ต้นไม้ใหญ่ หรือไม้ยืนต้น จะมีลักษณะสูงใหญ่ คนไทยนิยมปลูกไว้ภายรอบบ้านเพื่อเพิ่มความร่มเงาให้แก่บ้านและที่อยู่อาศัย