สะเดา ต้นไม้ขึ้นชื่อ ปลูกเป็นของแกล้มน้ำปลาหวานชั้นดี

สะเดา ต้นไม้ขึ้นชื่อ ปลูกเป็นของแกล้มน้ำปลาหวานชั้นดี

ต้น สะเดา นับว่าเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่น่าปลูกเป็นอย่างมาก ซึ่งมันก็นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะออกแค่ปีละไม่กี่ครั้งเท่านั้น