วิธีปลูก พุทธรักษาด่าง ฟลอริด้า ดอกแดง

พุทธรักษาด่าง

         พุทธรักษาด่าง เป็นต้นพุทธรักษาอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นไม้สะสมหายาก และมีราคาที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะพุทธรักษาด่างฟลอริด้า ดอกแดง ที่นอกจากจะหายากแล้วในเรื่องของราคานั้นก็แพงในแบบที่ว่าใครไม่มีเงินก็ต้องอดเลี้ยงกันไปเลยค่ะ อีกทั้งหากได้เป็นเจ้าของแล้วนั้นก็ยังสามารถนำไปเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อเพื่อสร้างรายได้ที่ดีได้อีกด้วย บทความของเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีปลูกพุทธรักษาด่างฟลอริด้า ดอกแดง มาฝากคนที่อยากเลี้ยงและผู้ที่สนใจกันค่ะ ปลูกพุทธรักษาด่างฟลอริด้า ดอกแดง ยังไงให้โตเร็ว ใบสวย          โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะเลือกซื้อพุทธรักษาด่างจากการสังเกตลายของใบที่มีความเนียนและเป็นริ้วสวยงาม ซึ่งต้นพุทธรักษาด่างฟลอริด้านี้ก็เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นไม้มงคลและไม้สะสมหายากที่คนส่วนใหญ่ต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นว่ายมหาเสน่ห์เสริมดวงและบารมีให้แก่ผู้ที่ปลูกได้อีกด้วย ซึ่งลักษณะเด่นของพุทธรักษาด่างฟลอริด้าดอกแดง จะอยู่ที่ตัวใบที่จะมีความใหญ่ มีสีขาวและสีเขียวแบ่งเลเยอร์กันอย่างชัดเจน และในบางต้นนั้นก็อาจมีสีแดงอมน้ำตาลแซมอยู่ด้วย          ซึ่งหากอยากรู้ว่าราคาของต้นพุทธรักษาด่างนั้นจะมีราคาที่สูงหรือแพง สิ่งที่จะใช้วัดและกำหนดราคาเลยก็คือลายของใบที่จะมีความน่าสนใจอย่างไร รวมถึงใบของมันจะมีลวดลายอย่างไร และเป็นที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นจากการรู้วิธีการปลูกที่จะทำให้พุทธรักษาด่างฟลอริด้าดอกแดง สามารถมีลายใบที่สวยงามและนำไปขายต่อในราคาดีได้นั่นเอง โดยวิธีปลูกพุทธรีกษาด่างฟลอริด้า ดอกแดง มีวิธีการปลูกดังนี้ค่ะ 1. พุทธรักษาด่างฟลอริด้า สามารถปลูกได้โดยการใช้เหง้าหรือรากในการปลูก ซึ่งควรเป็นเหง้าหรือรากที่มีอายุ 3-4 เดือน เพราะจะทำให้รากงอกเร็วและเกิดต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการโตไวของต้นพุทธรักษาด่างนั่นเอง 2. ดินที่ใช้ควรเป็นดินโคลน ซึ่งเราจะนำดินโคลนนี้มาผสมกับพีทมอส ซึ่งพีทมอสคือซากของพืชที่ทับถมกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งก็เป็นอินทรียวัตถุชนิดหนึ่งที่จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้แก่ต้นไม้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเข้าไปช่วยในการเพิ่มแร่ธาตุในดิน ทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกนั้นคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. นำดินที่ได้มาผสมกับพีทคอสและใส่ลงไปในกระถางให้เต็ม และตักส่วนที่อยู่บริเวณตรงกลางออกเพื่อที่จะนำรากหรือเหง้าของพุทธรักษาด่างใส่ลงไป 4. นำรากหรือเหง้าพุทธรักษาด่างใส่ลงไปในกระถางบริเวณที่เราได้ขุดหลุมตรงกลางเอาไว้ 5. […]