บอนสีเจ้าปอแก้ว ฉายาเจ้าหญิงแห่งบอนสีไม่ได้มาเล่น ๆ

บอนสีเจ้าปอแก้ว ฉายาเจ้าหญิงแห่งบอนสีไม่ได้มาเล่น ๆ

บอนสีเจ้าปอแก้ว สายพันธุ์บอนสีที่น่าปลูกมาก ๆ เพราะด้วยลักษณะและสีสัน่ เลี้ยงง่ายโตไว ให้ใบสวย ทำให้มีผู้ที่อยากปลูกกันเป็นจำนวนมาก