ต้นไพล สมุนไพรไทย นิยมปลูกไว้ ตั้งแต่โบราณ

ต้นไพล สมุนไพรไทย นิยมปลูกไว้ ตั้งแต่โบราณ

ไพล หรือไพลสด พืชล้มลุก คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน มาพร้อมกับสรรพคุณและประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นยาก็ได้ใช้เป็นเครื่องประทินผิวก็ดี