ต้นแก้วสารพัดนึก ปลูกขายได้ ปลูกตกแต่งก็สวย

ต้นแก้วสารพัดนึก ปลูกขายได้ ปลูกตกแต่งก็สวย

ต้นแก้วสารพัดนึก ซึ่งต้นแก้วชนิดนี้นั้นก็เป็นต้นแก้วที่มีใบสวยงามและเขียวขจีที่สามารถฟอกอากาศในบริเวณนั้น ๆ ให้มีความบริสุทธิ์ได้