ต้นหอมหมื่นลี้ หรือ สารภีฝรั่ง ที่คนไทยนิยมปลูก

ต้นหอมหมื่นลี้ หรือ สารภีฝรั่ง ที่คนไทยนิยมปลูก

ถ้าจะหาต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมอย่างยาวนานนั้น วันนี้บทความของเราก็มี “ ต้นหอมหมื่นลี้ ” ซึ่งเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกกันทางจังหวัดที่มีอากาศหนาว