ต้นยี่โถ ไม้ปลูกริมรั้วน่าสน ที่คนไทยนิยม

ต้นยี่โถ ไม้ปลูกริมรั้วน่าสน ที่คนไทยนิยม

ต้นยี่โถ บางส่วนของต้นมันนั้นมีพิษ สรรพคุณทางยาที่เป็นสมุนไพรอาจไม่สามารถที่จะใช้ดื่มหรือกินได้นั่นเอง แต่ในการใช้ภายนอกก็ยังทำได้อยู่