ต้นมะระ ต้นไม้ให้ผลสุดขม แต่ประโยชน์อัดแน่น

ต้นมะระ ต้นไม้ให้ผลสุดขม แต่ประโยชน์อัดแน่น

ต้น มะระ สร้างรายได้ เป็นพืชเศรษฐกิจที่คนไทยนิยมทานีกทางหนึ่งอีกด้วย เพราะฉะนั้นหากอยากรู้จักกับต้นนี้มากยิ่งขึ้น ก็ลองซื้อมาปลูกกันดูได้เลย