กันเกรา สุดยอดไม้มงคลของจังหวัดนครพนม

กันเกรา สุดยอดไม้มงคลของจังหวัดนครพนม

ต้นกันเกรา เป็นต้นไม้ที่ใช้สำหรับวางตกแต่งสวน เพื่อให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในเรื่องของความสวยงามนั้นก็ถือว่าไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่น ๆ